എണ്ണയും വാതകവും

എണ്ണയും വാതകവും ലോകത്തിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായി നിലനിൽക്കും; വരും ദശകങ്ങളിൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നത്തേക്കാളും പ്രാധാന്യമർഹിക്കും. ഈ വ്യവസായ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളി വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പാദനവും തുടർച്ചയായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ ശരിയായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. NEWSWAY ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും പരമാവധി വിജയത്തിനായി പ്ലാന്റ് കാര്യക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വാൽവ് നിർമ്മാതാവും വിതരണക്കാരനും എന്ന നിലയിൽ, NEWSWAY വൈദ്യുതീകരണം, ഓട്ടോമേഷൻ, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ജല ചികിത്സ, കംപ്രഷൻ, ഡ്രൈവ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാൽവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

NEWSWAY VALVE ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപുലമായ രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കണം:

1. ആഴത്തിലുള്ള ജല എണ്ണ, വാതക പര്യവേക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, പൂർണ്ണ ജീവിത ചക്ര സേവനങ്ങൾ

2. ഓഫ്‌ഷോർ ഓയിൽ, ഗ്യാസ് ഡ്രില്ലിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ

3. ഓഫ്‌ഷോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ

4. "വൺ-സ്റ്റോപ്പ്" ഓഫ്‌ഷോർ ഓയിൽ, ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദനവും സംസ്കരണ പരിഹാരങ്ങളും

5. പ്രകൃതി വാതകവും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പരിഹാരങ്ങളും

6. ആഗോള ഊർജ വിതരണ മേഖലയിൽ 6 ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ (എൽഎൻജി) വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യത്തിന് എൽഎൻജി മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

7. സംഭരണ, ടാങ്ക് ഫാം പരിഹാരങ്ങൾ

എണ്ണ, വാതക വ്യവസായം എല്ലായ്പ്പോഴും വാൽവ് വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാങ്ങൽക്കാരാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും ഇനിപ്പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം: എണ്ണ, വാതക ഫീൽഡ് ആന്തരിക ശേഖരണ പൈപ്പ്ലൈൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസർവ് ഓയിൽ ഡിപ്പോ, നഗര പൈപ്പ് ശൃംഖല, പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണവും ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റും, പ്രകൃതി വാതക സംഭരണം, എണ്ണ കിണർ വെള്ളം കുത്തിവയ്ക്കൽ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നം ഓയിൽ, ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഓഫ്‌ഷോർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, എമർജൻസി കട്ട് ഓഫ്, കംപ്രസർ സ്റ്റേഷനുകൾ, അന്തർവാഹിനി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തുടങ്ങിയവ.

എണ്ണ, വാതക വാൽവുകളിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നു:

എണ്ണ, വാതക വാൽവ് വസ്തുക്കൾ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നു:

A105, A216 Gr. WCB, A350 Gr. LF2, A352 Gr. LCB, A182 Gr. F304, A182 Gr. F316, A351 Gr. CF8, A351 Gr. CF8M മുതലായവ.